Zaměření školy a kroužky

Za přírodou do Zahrádky

Zahrada v přírodním stylu

Hříště v přírodním stylu

Environmentální zaměření školy – Rozvíjejme u dětí zdravý vztah k přírodě, sobě samým i sobě navzájem. Vážíme si přírodních hodnost a respektujeme druhé. Těšíme se na společné akce, staráme se o školní zahradu, rybičky, agamy a žabku  v mateřské škole. Přemýšlíme jak  zvelebovat naše okolí a prostředí, přírodu pozorujeme a chráníme. Mateřská škola je zapojena do dlouhodobého mezinárodního projektu EKOŠKOLKY.

krmíme agamy naše agama  naše malé agamky20160107_171232

DSC00894

Zahrádkové kroužky a volnočasové aktivity mimo rozsah školního vzdělávacího programu jsou v jednání. Činnosti nad rámec školního vzdělávacího programu jsou v současnosti  projednávány se zřizovatelem.