O škole

Mateřská škola je příspěvkovou organizací, která se nachází v přírodním prostředí na okraji města Říčany – okres Praha východ. Jedná se o novostavbu s atraktivními prostory a moderním vybavením.V okolí školy můžeme najít různé ekosystémy, rozmanitou přírodu – pole, rybníček, louku a vilovou část města se zahrádkami pro námětové procházky při pobytu venku.

Mateřská škola je čtyřtřídním předškolním zařízením s kapacitou 112 dětí, ve věku zpravidla 3 – 6let.

Ve svém školním vzdělávacím programu , který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, klademe důraz na všestranný rozvoj dětské osobnosti. Koncepce školy je více zaměřená  environmentální výchovu v oblasti zemědělství a přírodních věd.  Symbolem každé třídy je ovocný strom, o který děti budou během roku pečovat, pozorovat jeho růst a změny. Ze zaměření školy vychází i tématické názvy tříd:

  • Zelená třída Jablíčka
  • Žlutá třída Hruštičky
  • Modrá třída Švestičky
  • Červená třída Třešničky

Věkové složení děti na třídách bude heterogenní ve věku 3 – 6 let, dle aktuálně přijatých dětí. Ve třídách budeme prohlubovat kooperativní činnosti (vzájemnou komunikaci, spolupráci), důraz bude kladen na adaptaci nově příchozích dětí, rozvoj sociálních dovedností a tolerance. Třídy s věkově staršími dětmi v posledním roce předškolního vzdělávání budou zaměřeny na rozvoj školních dovedností.

Součástí každé třídy je herna, která také bude sloužit pro odpočinek dětí a odpolední zájmové činnosti. Na vybavení školy jsou plánovány interaktivní tabule, didaktické, sportovní pomůcky a hračky odpovídající věku dětí docházejících do mateřské školy. Druhou část třídy budou tvořit stolky pro přímou pedagogickou činnost, tvoření a stravování dětí.

Celodenní stravování zajišťuje firma Arter Catering servis. Mateřská škola nemá vlastní kuchyň, obědy budou dováženy stravovací firmou a vydávány výdejním okénkem na třídách. Dopolední přesnídávky a odpolední svačiny bude mateřská škola připravovat ve výdejně.

Budova školy je obklopena zahradou, která bude vybavena novými herními prvky jako jsou pružinová houpadla, skluzavka s dřevěnými hracími prvky, altán a dvě pískoviště s krycími plachtami.

Dle zaměření školy je plánována část zahrady environmentální – jedná se o koutek se záhonky, o které děti budu v průběhu roku pečovat a část v oblasti sportovní s dostatkem prostoru pro pohyb dětí.

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ – článek MŠ Zahrádka