Zápis

Spuštění systému elektronického zápisu bude od 1. dubna 2020.

Pokud zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné, zapíše dítě do jiné, než spádové mateřské školy (Čtyřlístek, Srdíčko, U Slunečních hodin, Zahrádka, Kuřátko), je povinen informovat o této skutečnosti Odbor školství a kultury městského úřadu Říčany.

Kontaktní osoba: Ivana Řeřichová

E-mail: ivana.rerichova@ricany.cz

Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek.

 

Elektronický systém  pro vyplňování žádostí ZDE  http://skolky.ricany.cz/info/ms-v-ricanech

 

DOHODA O ZASTUPOVÁNÍ

Kdy je dítě připravené na vstup do mateřské školy