Zápis 2017/2018

Zápis do mateřské školy na školní rok 2017/2018 proběhne 3. května 2017 od 9 do 17 hodin.

Spádovou oblastí mateřské školy je celé katastrální území města Říčany.

Pokud zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné, zapíše dítě do jiné, než spádové mateřské školy (Čtyřlístek, Srdíčko, U Slunečních hodin nebo Zahrádka), je povinen informovat o této skutečnosti Odbor školství a kultury městského úřadu Říčany.

Kontaktní osoba: Ivana Řeřichová

E-mail: ivana.rerichova@ricany.cz

Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek.

 

10.5.2017  11.00-12.00 hod – možnost nahlédnutí do spisu dle § 38 správního řádu

10.5.2017 ve 12.00 hod – zveřejnění seznamu přijatých dětí u vchodu do školy a na webových stránkách školy. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Odevzdání zápisového lístku:

11.5.2017 a 12.5.2017 – po telefonické domluvě s ředitelkou školy

15.5.2017  13.00 – 17.00 hod.

 

29.5.2017 v 9.00 hod -možnost projednat podklady k rozhodnutí o nepřijetí

30.5.2017 – odeslání rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy

 

Elektronický systém  vyplňování žádostí ZDE  http://skolky.ricany.cz/info/ms-v-ricanech

Informace ke změnám v roce 2017

kritéria-přijetí

DOHODA O ZASTUPOVÁNÍ

Kdy je dítě připravené na vstup do mateřské školy