Zápis 2018/2019

Zápis do mateřské školy na školní rok 2018/2019 proběhne 2. května 2018 od 9 do 17 hodin.

Spuštění systému elektronického zápisu bude 1. dubna 2018.

Spádovou oblastí mateřské školy je celé katastrální území města Říčany.

Pokud zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné, zapíše dítě do jiné, než spádové mateřské školy (Čtyřlístek, Srdíčko, U Slunečních hodin nebo Zahrádka), je povinen informovat o této skutečnosti Odbor školství a kultury městského úřadu Říčany.

Kontaktní osoba: Ivana Řeřichová

E-mail: ivana.rerichova@ricany.cz

Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek.

 

9.5.2018  11.00-12.00 hod – možnost nahlédnutí do spisu dle § 38 správního řádu

9.5.2018 ve 12.00 hod – zveřejnění seznamu přijatých dětí u vchodu do školy a na webových stránkách školy. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Odevzdání zápisového lístku:

10.5.2018 a 11.5.2018 – po telefonické domluvě s ředitelkou školy

14.5.2018  13.00 – 17.00 hod.

 

28.5.2018 v 9.00 hod -možnost projednat podklady k rozhodnutí o nepřijetí

29.5.2018 – odeslání rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy

 

Elektronický systém  vyplňování žádostí ZDE  http://skolky.ricany.cz/info/ms-v-ricanech

kritéria zápisu

DOHODA O ZASTUPOVÁNÍ

Kdy je dítě připravené na vstup do mateřské školy