Zápis

Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020 proběhne 2. května 2019 od 9 do 17 hodin.

Spuštění systému elektronického zápisu bude od 1. dubna 2019 do 1. května 2019.

Pokud zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné, zapíše dítě do jiné, než spádové mateřské školy (Čtyřlístek, Srdíčko, U Slunečních hodin nebo Zahrádka), je povinen informovat o této skutečnosti Odbor školství a kultury městského úřadu Říčany.

Kontaktní osoba: Ivana Řeřichová

E-mail: ivana.rerichova@ricany.cz

Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek.

 

9.5.2019  11.00-12.00 hod – možnost nahlédnutí do spisu dle § 38 správního řádu

9.5.2019 ve 12.00 hod – zveřejnění seznamu přijatých dětí u vchodu do školy a na webových stránkách školy. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Odevzdání zápisového lístku:

9.5.2019 a 10.5.2019 – po telefonické domluvě s ředitelkou školy

13.5.2019  13.00 – 17.00 hod.

 

27.5.2019 v 10.00 hod -možnost projednat podklady k rozhodnutí o nepřijetí

28.5.2019 – vydání rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy

 

Elektronický systém  vyplňování žádostí ZDE  http://skolky.ricany.cz/info/ms-v-ricanech

Kritéria-pro-přijímání-dětí-do-mateřských-škol-2019-1

Přijímací řízení 2019

DOHODA O ZASTUPOVÁNÍ

Kdy je dítě připravené na vstup do mateřské školy