Změna výše školného

Klára Dvořáková, 3. 08. 2021

Od 1. 9. 2021 je výše školného stanoveno částkou 1350,- Kč/ měsíc. Prosíme o včasnou změnu trvalých příkazů.

Platbu školného posílejte  na účet č.3584560389/0800 + variabilní symbol dítěte.