Platby

 

ŠKOLNÉ od 1.9.2020 – 31.8.2021 je 1340,- Kč/měsíc

ŠKOLNÉ od 1.9.2019 – 31. 8. 2020 je 1302,- KČ/měsíc
ŠKOLNÉ  od 1.9. 2018 – 31. 8. 2019 je 1177,- Kč/měsíc                                                         Platbu školného posílejte  na účet č.3584560389/0800 + variabilní symbol dítěte

Vzdělání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky dítěte.
Stanovená úplata je vybírána od plátců (rodičů, nebo jiných zákonných zástupců) formou bankovního převodu, nejlépe trvalým příkazem na 10 měsíců školního roku, na účet mateřské školy.
 
ZMĚNA VÝŠE STRAVNÉHO PLATNÁ OD 1. 2. 2019

děti 3-6 let  966,- Kč /měs.
děti 7 let    1043,- Kč/měs.            děti co dovrší 7 let ve školním roce

Platbu stravného posílejte na účet č.  35-3584560389/0800 + variabilní symbol dítěte

Variabilní symbol bude přidělen mateřskou školou a je jednotný  po celou dobu školní docházky pro všechny platby, uvádějte ho včetně příjmení dítěte do trvalého příkazu.

Splatnost školného i stravného je vždy do 10. dne příslušného kalendářního měsíce.

Roční vyúčtování plateb stravného probíhá 1x ročně v srpnu, přeplatky budou odesílány    v tomto měsíci.

Částka na kulturní fond bude stanovena a odsouhlasena na schůzce pro rodiče.