O škole

Mateřská škola je příspěvkovou organizací, která zahájila provoz 7. 7. 2015. Nachází se v přírodním prostředí na okraji města Říčany – okres Praha východ. Jedná se o novostavbu s atraktivními prostory a moderním vybavením. V okolí školy můžeme najít různé ekosystémy, rozmanitou přírodu – pole, rybníček, louku a vilovou část města se zahrádkami pro námětové procházky při pobytu venku.

Mateřská škola je čtyřtřídním předškolním zařízením s kapacitou 112 dětí, ve věku zpravidla 3 – 6 let.

Ve svém školním vzdělávacím programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, klademe důraz na všestranný rozvoj dětské osobnosti. Koncepce školy je více zaměřená environmentální výchovu v oblasti zemědělství a přírodních věd. Symbolem každé třídy je ovocný strom, o který děti budou během roku pečovat, pozorovat jeho růst a změny. Ze zaměření školy vychází i tématické názvy tříd:

  • Zelená třída Jablíčka
  • Žlutá třída Hruštičky
  • Modrá třída Švestičky
  • Červená třída Třešničky

Věkové složení děti na třídách je heterogenní ve věku 3 – 6 let, dle aktuálně přijatých dětí. Ve třídách prohlubujeme kooperativní činnosti (vzájemnou komunikaci, spolupráci), důraz klademe na adaptaci nově příchozích dětí, rozvoj sociálních dovedností a tolerance. U dětí v posledním roce předškolního vzdělávání se zaměřujeme na rozvoj školních dovedností.

Součástí každé třídy je herna, která také slouží pro odpočinek dětí a odpolední zájmové činnosti. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, didaktickými, sportovními pomůckami a hračkami odpovídajícími věku dětí. Druhou část třídy tvoří stolky pro přímou pedagogickou činnost, tvoření a stravování dětí.

Celodenní stravování zajišťuje firma Arter Catering servis. Mateřská škola nemá vlastní kuchyň, strava je dovážena stravovací firmou a vydávána výdejním okénkem na třídách. Klademe důraz na zdravé stravování s dostatkem ovoce, zeleniny a jídel s nižším obsahem nevhodných tuků. Upevňujeme správné stolování, sebeobsluhu, používání příborů. V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy a pitnou vodu). 

Budova školy je obklopena pěknou zahradou, která je vybavena herními prvky jako jsou pružinová houpadla, skluzavky s dřevěnými hracími prvky, houpacím kruhem, kolotočem, kreslící tabulí, altánem a dvěma pískovišti s krycími plachtami.