Platby

ŠKOLNÉ od 1.9.2023 – 31.8.2024 je 1449,- Kč/měsíc

Platbu školného posílejte  na účet č.3584560389/0800 + variabilní symbol dítěte.

Vzdělání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky dítěte.
Stanovená úplata je vybírána od plátců (rodičů, nebo jiných zákonných zástupců) formou bankovního převodu, nejlépe trvalým příkazem na 10 měsíců školního roku, na účet mateřské školy. 

 


Stravné:

dítě do 6 let věku včetně     1.549,- Kč/měsíčně

dítě, které dosáhne ve školním roce 7 let     1.714,- Kč/měsíčně

Platbu stravného zasílejte na účet č.: 35-3584560389/0800 + uvádějte variabilní symbol dítěte.

Variabilní symbol bude přidělen mateřskou školou a je jednotný  po celou dobu školní docházky pro všechny platby, uvádějte ho včetně příjmení dítěte do trvalého příkazu.

Splatnost školného i stravného je vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Roční vyúčtování plateb stravného probíhá 1x ročně v srpnu, přeplatky budou odesílány       v tomto měsíci.

Částka na kulturní fond bude stanovena a odsouhlasena na schůzce pro rodiče.

Ceník základních služeb     
úprava cen od 1.2.2024 – o meziroční míru inflace za rok 2023 
       
Kategorie Cena v Kč Index inflace Cena v Kč od 1.2.2024 
  školní rok 2023/2024    školní rok 2023/2024
Mateřské školy:
Děti 3 – 6 let oběd 33,10 finanční limit MŠMT 36,00
Děti 3 – 6 let  přesnídávka  14,10 finanční limit MŠMT 15,00
Děti 3 – 6 let svačinka 12,50 111,5 13,90
 
Děti 7 – 10 let oběd 36,90 111,5 41,10
Děti 7 – 10 let přesnídávka 15,60 111,5 17,40
Děti 7 – 10 let svačinka  12,50 111,5 13,90
 
Pitný režim  4,90 111,5 5,50