Akce školy 

Plán akcí – 1. pololetí 

Plán akcí – 2. pololetí

 

Nabídka sportovní gymnastiky

Nabídka sportovní gymnastiky s odborným vedením pro děti v posledním roce předškolní docházky, více info na hlavních nástěnkách.

Bruslení pro předškoláky

Bude probíhat v měsících listopad 2022 – březen 2023, podrobné informace na hlavních nástěnkách.

Logopedie

V případě zájmu se obraťte na třídní učitelku nebo ředitelku školy.

 

jednodenní zmocnění

Adaptace dětí a několik dobrých rad

RVP konkretizovaní a očekávané výstupy

Desatero předškoláka

Odklad školní docházky a zápis do ZŠ

Pedagogicko psychologická poradna