Informace z úterní schůzky

Pavlína Matoušková, 8. 09. 2016

Připravované akce školy

Pavlína Matoušková, 2. 09. 2016

Co plánujeme na školní rok nad rámec školního vzdělávacího programu

Pavlína Matoušková, 31. 08. 2016

Veškeré aktivity budou rozšiřovány a doplňovány v průběhu roku, dle zaměření školy a tématu tříd

plán akcí 2016-2017


Informace se schůzky s rodiči nově přijatých dětí

Pavlína Matoušková, 23. 06. 2016

Výše školného na rok 2016/2017

Pavlína Matoušková, 15. 06. 2016