PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2023

Klára Dvořáková, 7. 02. 2023

Dotazník spokojenosti

Klára Dvořáková, 31. 05. 2022

Prosíme rodiče o vyplnění anonymního dotazníku spokojenosti, popř. nějakého nového návrhu na zlepšení kvality mateřské školy. Vyplněný dotazník vhoďte do schránky, která je umístěna u hlavního vchodu. Dotazníky jsou též k dispozici v šatně každé třídy.


Den otevřených dveří

Klára Dvořáková, 11. 03. 2022

Srdečně Vás zveme do mateřské školy dne 11. dubna 2022 od 17.00 do 19.00 hodin. Přijďte si prohlédnout naší školu, seznámit se s paní učitelkami a rádi Vám též odpovíme na Vaše otázky týkající se vzdělávání v naší MŠ a zápisu.


Realizace projektu

Klára Dvořáková, 13. 10. 2021

Návod na procvičování grafomotoriky

Klára Dvořáková, 24. 03. 2021

ZAHRÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ

Klára Dvořáková, 15. 03. 2021

Prázdninový provoz 2022

Klára Dvořáková, 1. 02. 2021

Divadélka a akce 2020/2021

Klára Dvořáková, 4. 09. 2020

1. ZŠ – přijímací zkoušky do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky

Klára Dvořáková, 7. 05. 2020

Zápis do ZUŠ Říčany

Klára Dvořáková, 6. 05. 2020