Realizace projektu

Klára Dvořáková, 13. 10. 2021

Změna výše školného

Klára Dvořáková, 3. 08. 2021

Od 1. 9. 2021 je výše školného stanoveno částkou 1350,- Kč/ měsíc. Prosíme o včasnou změnu trvalých příkazů.

Platbu školného posílejte  na účet č.3584560389/0800 + variabilní symbol dítěte.


Návod na procvičování grafomotoriky

Klára Dvořáková, 24. 03. 2021

ZAHRÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ

Klára Dvořáková, 15. 03. 2021

Děti zaměstnanců IZS

Klára Dvořáková, 27. 02. 2021

Vážení rodiče,

pro děti zaměstnanců IZS budou od 1.3.2021 v Říčanech otevřeny dvě školy – pro předškolní děti MŠ Srdíčko a pro školní děti 3.ZŠ. Více informací v přílohách.


Prázdninový provoz 2021

Klára Dvořáková, 1. 02. 2021

Divadélka a akce 2020/2021

Klára Dvořáková, 4. 09. 2020

1. ZŠ – přijímací zkoušky do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky

Klára Dvořáková, 7. 05. 2020

Zápis do ZUŠ Říčany

Klára Dvořáková, 6. 05. 2020

Doporučení MZ a Města Říčany k infekci Covid – 19

Klára Dvořáková, 3. 03. 2020