Výsledky zápisu 2023/2024

Klára Dvořáková, 3. 05. 2023

Dotazník spokojenosti

Klára Dvořáková, 31. 05. 2022

Prosíme rodiče o vyplnění anonymního dotazníku spokojenosti, popř. nějakého nového návrhu na zlepšení kvality mateřské školy. Vyplněný dotazník vhoďte do schránky, která je umístěna u hlavního vchodu. Dotazníky jsou též k dispozici v šatně každé třídy.


Zápis do ZŠ pro ukrajinské děti

Klára Dvořáková, 17. 05. 2022

Zápis do mš pro ukrajinské děti

Klára Dvořáková, 17. 05. 2022

Výsledky zápisu 2022/2023

Klára Dvořáková, 6. 05. 2022

VÝSLEDKY ZÁPISU 2021/2022

Klára Dvořáková, 10. 05. 2021

Prázdninový provoz 2022

Klára Dvořáková, 1. 02. 2021

Divadélka a akce 2020/2021

Klára Dvořáková, 4. 09. 2020

1. ZŠ – přijímací zkoušky do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky

Klára Dvořáková, 7. 05. 2020

Doporučení MZ a Města Říčany k infekci Covid – 19

Klára Dvořáková, 3. 03. 2020