Plavání

Klára Dvořáková, 22. 09. 2023

Plán akcí 1. pololetí 2023/2024

Klára Dvořáková, 22. 09. 2023

Výsledky zápisu 2023/2024

Klára Dvořáková, 3. 05. 2023

Dotazník spokojenosti

Klára Dvořáková, 31. 05. 2022

Prosíme rodiče o vyplnění anonymního dotazníku spokojenosti, popř. nějakého nového návrhu na zlepšení kvality mateřské školy. Vyplněný dotazník vhoďte do schránky, která je umístěna u hlavního vchodu. Dotazníky jsou též k dispozici v šatně každé třídy.